Åby – med naturen inpå knutarna

Slussning

Åby sluss är Sveriges sydligaste sluss och har varit i bruk sedan 1887. Slussen uppstod som en del i den dåtida satsningen att utöka sjöfarten på Helgasjön. Man ville genom Åby sluss knyta ihop sjöarna uppströms med Helgasjön och det fanns planer på fler slussar både uppåt och nedåt i sjön men detta genomfördes ej. Åby sluss förblev den enda slussen i sjösystemet.

Idag sköts Åby sluss med ideella krafter av idrottsföreningen Åby-Tjureda IF.
För slussning kontakta slussvakten på telefonnummer:  0708-39 31 51
Beställning av slussning bör göras dagen innan och vid slussning utgår sen en mindre avgift som tillfaller idrottsföreningen.

Nedan ser ni t ex bilder på när Ångaren Thor passerar Åby sluss.

Åby sluss, 1920-tal

Åby sluss, 1920-tal

Ångaren Thor i Åby sluss

Ångaren Thor i Åby sluss

Ångaren Thor i Åby sluss

Ångaren Thor i Åby sluss