Åby – med naturen inpå knutarna

Grannsamverkan

grannsamverkanVad är Grannsamverkan?

Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26% enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, försäkringsbolagen Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa och Moderna Försäkringar, SSF Stöldskyddsföreningen, BRÅ, Sveriges Kommuner och Landsting, SABO, Hyresgästföreningen, Villaägarna och HSB, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.

Verksamhet i Åby med omnejd

Som kontaktombud för Åby, Lerike, Gunnarstorp och Skavenäs finns Stefan Johansson och Svavar Olafsson. Man skickar ut löpande information från polisen, gällande brott som skett i vår närhet och man ämnar att sätta upp skyltar vid infarter till byn samt några extra på strategiska platser. Ambitionen är att få så många boende i området som möjligt att verka för Grannsamverkan – ju fler som är med, desto bättre.
Vill ni anmäla ert intresse, väl mött att kontakta Stefan eller Svavar.

Stefan Johansson
0470-93320
070-9771906
stefan@aaby.se

Svavar Olafsson
0470-93037
070-3093037
svavar.olafsson@abyfors.se

Läs mer om Grannsamverkan

http://samverkanmotbrott.se

https://polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Brottsforebyggande-arbete/Grannsamverkan