Åby – med naturen inpå knutarna

Historia

I skrifterna nämns Åby gård första gången redan på 1320-talet. Gården blev sätesgård redan på medeltiden. Efter många ägarskiften köpte släkten Gyllensvärd gården 1847. Släkten Gyllensvärd fick stor betydelse för tillkomsten av kanalleden Växjö-Asa och Åby sluss stod färdig 1886 och Ångaren Thor var klar 1887.

Den industriella utvecklingen hade nått Åby. Utöver kvarn, hyvelverk och såg fanns där också ett tegelbruk. Mot slutet av 1890-talet fick man en unik industri – en grynfabrik efter amerikansk förebild.

Grynfabriken fanns precis intill slussen där dansbanan finns idag. Grynfabriken lades ner i början av 1900-talet. Då startade bondsönerna Emil Johansson och August Pettersson från Asa snickeriverksamhet i lokalerna. De valde Åby eftersom tillgång till bl.a. vattenkraft och elström var något de hade saknat i sitt snickeri i Asa. Samtidigt flyttade trägrosshandlare August Nilsson från Hångeryd i Asa socken hit och drev den intilliggande sågverksrörelsen. Sågverket låg på området som leder ner till båtilläggningsplatsen idag.

Åby Möbelfabrik gick bra och 1910 hade fabriken och sågen sammanlagt 50 anställda. 1916 bildades ett aktiebolag med grundarna i spetsen. Bolaget ägde förutom möbelfabriken även gården Åbyfors (nuvarande Åbyforsvägen 51), sågen och ångaren Thor med pråmar. Bolaget startade 1917 men byggnaden brann ner efter endast ett par veckor. Möbelfabriken återuppbyggdes redan samma år och verksamheten bedrevs till 1924 då företaget pga. efterkrigstidens svåra tider gick i likvidation. Fabriken såldes då till Lidekvarns AB.

Åby Möbelfabrik före branden 1917

Åby Möbelfabrik före branden 1917

Många blev arbetslösa i Åby och gick därför samman 1926 och arrenderade möbelfabriken för att rädda sysselsättningen. by möbelfabrik var förmodligen den första arbetarägda industrin i Sverige. Det var tufft i många år men efter 1935 ljusnade det och 1939 hade företaget som flest anställda – 90 arbetare! Här tillverkades möbler av mycket hög kvalitet och man sålde bland annat matsals-, sovrums- och sportstugemöbler över hela Sverige. Möbler har även exporterats till England, Amerika, Finland, Norge, Tyskland, Danmark, Frankrike m.fl.

historia-byra

Man sålde också möblemang till ambassader och till NK i Stockholm. Fabriken var igång fram till 1976 då verksamheten upphörde. Byggnaderna var då gamla och orationella och det var bara 16
arbetare kvar. Måleriverkstaden brann ner omkring 1980 och därefter revs övriga fabriks- byggnaden.

Till sågen drogs stockarna upp ur den framförliggande dammen (söder om Sjövillan idag) och sågades till bräder. Vid möbelfabrikens konkurs 1924 köptes sågen upp av Lidekvarn AB och drevs av andra än möbelfabrikens arbetare. Sågen upphörde på 1960-talet.

Omkring 1926 byggdes kraftstationen av Lidekvarn AB och den försåg Borlanda, Ekna,
Ormesberga, Tjureda, Åby och Ör med elkraft. Idag ägs kraftstationen av Växjö kommun.

Många av bostäderna utmed Åbyforsvägen har byggts av snickare som arbetade på Åby
Möbelfabrik. Under 30-talet, när Åby blomstrade, krävdes det inpendling av arbetskraft för
hålla industri och verksamheter igång.

Förutom nämnda verksamheter har här funnits ytterligare en snickerifabrik, tre mataffärer,
trädgårdsmästeri, café, kvarn, mejeri, torvindustri, biograf i Ordenshuset som har försvunnit
allteftersom.

Under senare år är Åby mest känt för sin naturskönhet och det aktiva föreningslivet där
framförallt Åby-Tjureda IF är mest framträdande med sin konstfrusna bandybana, fotboll och
övriga aktiviteter. Även Tjureda hembygdsförening är en mycket aktiv förening med stor
tillströmning av medlemmar. Här finns inte längre någon industriell verksamhet eller affär.

Besök gärna Hembygdsgården Sjövillan för mer information om Åby och dess historia. Där
finns förutom bygdemuseum en bildutställning på övervåningen.

Tjureda hembygdsförening 2015

(I händelse av ev. felaktigheter i denna text, vänligen uppmärksamma oss på detta genom
att e-posta oss på info@tjuredahembygdsforening.se, tack.)