Åby – med naturen inpå knutarna

Pensionärsförening

SPF Seniorerna

SPF Seniorerna

Pensionärsföreningen Åby-Tjureda har varit aktiv under en väldigt lång tid. Föreningen är mer än 50 år gammal (startad 1964) och idag har man cirka 100 medlemmar vilket betyder att de flesta pensionärerna i Åby med omnejd är med i föreningen. Du som vill bli medlem kan kontakta valfri medlem ur styrelsen (se nedan).

Föreningen är mycket aktiv. De har månadsträffar där temat varierar, t ex musik, föreläsare, bildvisning etc. Dessutom har de i regel två studiebesök per år samt två-tre utflykter som alla är välbesökta. Krydda detta med gökotta, grillfest och julfest med luciatåg. Boule spelar man varje vecka på boulebanan nere vid sjön och vintertid spelar man inomhus i Moheda.

Styrelseordförande: Jan-Erik Berglund, 0472-76017.

Läs vidare på om Åby/Tjuredas pensionsförening på SPF.se
Mer information om föreningen och dess aktiviteter finns här:
http://www.spfseniorerna.se/distrikt/Kronobergsdistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-aby-tjureda/