Åby – med naturen inpå knutarna

Hembygdsförening

Hembygdsföreningar arbetar rent generellt med att tillvarata och visa lokala traditioner och folkkultur, och verksamheterna bygger på medlemmarnas ideella insatser. Den hembygdsförening som verkar i och kring Åby heter Tjureda Hembygdsförening.

tjuredahembygdsforening

Tjureda Hembygdsförening beskriver sig själva så här:

”Vår förening värnar på många olika sätt om bygdens historia, nutid och framtid. Vi står fÖr ett aktivt bevarande av våra byggnader hembygdsgården Sjövillan vid Åby sluss och Nykulla utsiktstorn. Vi bedriver också ett ömt vårdande och tillvaratagande av såväl skänkta bruksföremål och andra donationer som den äldre kunskapen. Lika viktigt är det att förmedla och sprida kunskapen om hembygden och dess traditioner genom dokumentation, utställningar, föredrag och andra aktiviteter.”

Mer om föreningen kan läsas i deras egen presentation nedan

Läs mer om Tjureda Hembygdsförening
http://www.tjuredahembygdsforening.se/wp-content/uploads/2011/tjureda_hb.pdf

Nyheter
Klicka här för att se alla nyheter kopplade till Tjureda Hembygdsförening

sjovillan-host

Sjövillan

LÄs mer om Sjövillan i Åby
http://www.tjuredahembygdsforening.se/sjovillan-i-aby/

Sommarcafé – Cafe Sjövillan

Under sommarmånaderna juni, juli och augusti bedriver också Tjureda Hembygdsförening ett sommarcafé i hembygdsgården Sjövillan, som då förvandlas till Café Sjövillan.
Läs mer om Café Sjövillan här

nykulla

Nykulla Utsiktstorn samt utsikten från ovan

Läs mer om Nykulla Utsiktstorn
Se vår sektion om Nykulla Utsiktstorn här

Hemsida
http://www.tjuredahembygdsforening.se