Åby – med naturen inpå knutarna

Byaråd

Åby Byaråd
Åby Byaråd ärr en ideell förening vars syfte är att bevaka och driva ortsbornas gemensamma intressen, stimulera lokala initiativ, vårda traditionerna samt öka den allmänna trivseln och samhörigheten i byn.

Föreningen för också bybornas talan med myndigheter, agerar påverkare och ger utlåtanden i ärenden som berör bygden.

Varje år arrangerar Åby Byaråd festligheter såsom valborg, midsommar och dans kring julgran.
Man förser också samtliga hushåll med Åbys lokala telefonkatalog, för att de boende snabbt och enkelt skall kunna nå varandra.

Stadgar
Se fullständiga stadgar för Åby Byaråd

Bli medlem
Samtliga boende i Åby kan ansöka om medlemskap och den årliga medlemsavgiften är för år 2018 endast 75 kr/år och hushåll. Som medlem bidrar man inte bara till allt ovan utan man får även tillgång till Åby Byabastu som finns mitt i byn. Man bokar den genom att skriva namn i kalendern som hänger inne i Bastun.

Åby Byaråds styrelse 2018
Pär-Johan Bengtsson (Ordförande)
Jörgen Forss (Kassör)
Anders Gåvertsson (Styrelseledamot)
Johan Marklund (Styrelseledamot)
Britta Holger (Styrelseledamot)

Anders Bergström (Suppleant)
Kalle Karlsson (Suppleant)

Bilder från valborgs- och midsommarfirande

Valborg

Valborg

Midsommar 2016

Valborg (korvgrillning)

Valborg (korvgrillning)

Midsommardans

Valborg (tal)

Valborg (tal)