Åby – med naturen inpå knutarna

Byanät

Till de flesta fastigheter i Åby finns det idag en fiberanslutning nedgrävd, via ett Byanät. Detta Byanät möjliggör för de boende i byn att få en snabb, stabil och prisvärd uppkoppling att använda för såväl bredband/Internet, TV och telefoni.

Använd Wexnets tjänsteutbud
Åby Byanät är anslutet till Wexnet och deras tjänsteutbud för bredband/Internet, TV och telefoni. Detta gör att man som ansluten till Åby Byanät fritt kan välja leverantör av tjänster.
Läs mer om Wexnet här

Åby Byanät Ekonomisk Förening
Installation och allmän drift av fiberanslutningarna i byn sköts via Åby Byanät Ekonomisk Förening, som har ambitionen att alla hushåll i Åby ska vara anslutna till Byanätet och att fibernätets alla fördelar skall utnyttjas.

Nyanslutningar
Kostnaden för ansluta nya fastigheter till Byanätet beror på hur omfattande grävarbete som krävs för att nå de aktuella kopplingspunkterna och hur många som ansluter sig vid det tillfället.

Det lönar sig med en fiberansluten fastighet
Vid sidan om att det blir billigare i längden med det tjänsteutbud som går att få för fiberanslutna kunder vad gäller bredband/Internet, TV och telefoni har man också sett att en fastighets värde ökar då fiberanslutning finns.

Intresserad av att ansluta din fastighet till Åby Byanät?
Är du intresserad av en fiberanslutning eller har andra frågor kring Byanätet är du alltid välkommen att kontakta någon i styrelsen!

Styrelse
Ulric Wilhelmsson, ordförande
Svavar Olafsson, sekreterare
Ulrika Wilhelmsson, kassör
Pierre Stjerneklev, ledamot
Börje Nilsson, suppleant

Stående aktiviteter
Byanätets styrelse sammanträer ett par gånger per år.
Informationsmöten hålls vid nyheter och behov.

Medlemskap
Insats (engångsavgift) 100 kr.
Medlemsavgift 300 kr (faktureras årligen)
Serviceavgift 100kr