Åby – med naturen inpå knutarna

Båtklubb

batklubb

”Slussens Båtklubb” bildades den 19/1 år 1983, vid ett möte i ÅTIF’s klubbstuga. Båtklubben värnar om och ansvarar för arbetet med bryggor, grindar samt övriga frågor kring de båtplatser som finns i Åby.

Nyheter
Klicka här för att se alla nyheter kopplade till Åby Båtklubb

Mötesprotokoll
Årsmöte 2014
Extramöte 2013
Årsmöte 2013
Årsmöte 2012
Årsmöte 2011

Matrikel
Matrikel 2015
Matrikel 2013
Matrikel 2012

Styrelsen
Ordförande: Ulric Wilhelmsson
Sekreterare: Magnus Aronsson
Kassör: Michael Lundqvist (Postgiro: 67 03 34-2)
Bryggmästare: Michael Lundqvist, brygga 1, plats 1 – 26
Robert Runesson, brygga 2, plats 27 – 50
Revisor: Dan Petersson

Huvudsaklig kontaktyta
Ulric Wilhelmsson
0733-333129
ulric@ulric.nu